SSV ULM 1846 FU ß Ball
L ? Ulm, ??c.

5 ngy 21 gi? tr??c

Hi?u su?t m?nh m? c?a # c?a chng t?i??i Trong tr?n ??u m? mn v?i FSV Mainz II!😍

N c th? ti?p t?c nh? th? ny !!🙌

Vo th? b?y, c tr ch?i san nh ??u tin c?a ma gi?i v?i Bahlinger SC.

Chng t?i lm l?i h? tr? c?a b?n!📣
___
.
.
Th? B?y - 13,08.2 gi? chi?u 🆚 Bahlinger SC (H)
.
.
Bay gi? v cho tr ch?i nh ??u tin vo ngy 13 thng 8.?? sao l?u! www.ssvulm1846 fussball.de/ticking
.
.
#Cng v?i nhauTn tch

239 10 8
Chuy?n ?i ??n Mainz th?c s? ?ng gi, thm vo tr ch?i nh ??u tin v ti?p t?c!H?y ?i Ulmer 💪 👍
6 ngy tr??c 5 Xem tr? l?i
Ch?i r?t t?t v hai ??i th? duy nh?t, OFC v Steinbach thua tr?n m? mn c?a h? 😅 L ä ⚽
6 ngy tr??c 2 Xem tr? l?i
2 ngy tr??c
👏
nay vn đá với ai
6 ngy tr??c
nay vn đá với ai
5 ngy tr??c
nay vn đá với ai
5 ngy tr??c 1 nay vn đá với ai
5 ngy tr??c nay vn đá với ai
5 ngy tr??c Xem tr? l?i
Gi? n ln ⚽ ⚽
6 ngy tr??c
Ch? dnh cho th?ng tin.offenbach ?? m?t ma c?a anh ?y b?t ??u h?m nay 👍
6 ngy tr??c 1