bảng đấu vòng loại world cup 2022 châu âu Văn phòng đóng cửa

  Văn phòng bóng đá SSV ULM 1846 vẫn đóng cửa từ ngày 21 tháng 12 - 15 tháng 1.
  Do đó, các nhân viên không thể liên lạc được qua điện thoại và email chỉ được đọc và chỉnh sửa ở một mức độ hạn chế.

  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn:
  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn: