lịch thi đấu world cup 2022 Người liên hệ

  BAN QUẢN LÝ

  Myriam Krüger
  Người đứng đầu trung tâm tài năng trẻ
  Gửi email

  Max Rieck
  Giám đốc tổ chức của Trung tâm Hiệu suất Thanh niên
  Gửi email

  Quản lý khu vực

  Kyle Berger
  Giám đốc thể thao U16 - U19
  Gửi email

  Oliver Uns?ld
  Giám đốc thể thao U13 - U15
  Gửi email

  Sandi Franjic
  Giám đốc thể thao U10 - U12
  Gửi email

  Hướng đạo

  SƯ PHẠM

  Peter Trefzger
  Giám đốc sư phạm
  Gửi email

  TÂM LÝ

  Markus Gretz
  Nhà tâm lý học thể thao
  Gửi email

  Giải đấu

  Mark Weissenborn
  Điều phối viên giải đấu
  Gửi email

  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn:
  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn: