lich da bong viet nam Áo AUSCA 22/23

Áo tài chính của mùa 22/23

lịch đá bóng việt nam 2021

Đội của chúng tôi chạy ra trong màu xanh hải quân với Black & AUML;Vòng cổ chữ V và Raglan Cut đảm bảo sự phù hợp tối ưu và tự do di chuyển.

- Haptic lịch đá bóng việt nam 2021Coup of Arms

- 1846 ở cổ (silicone 3D)

 

Màu sắc: màu xanh hải quân

Vật liệu: Cuộc sống của SmartBreathe với Lưới chèn

Thành phần vật liệu: Polyester tái chế 100%

 

 

lịch đá bóng việt nam 2021

Tùy chọn:

Giá lịch đá bóng việt nam 2021bán:

64,95 EUR, bao gồm 19 % VAT cộng Đang chuyển hàng