tỉ lệ tỉ số việt nam Tuyên bố về bóng đá SSV ULM 1846

  Các sự kiện ở Ukraine đã làm cho chúng tôi và làm cho chúng tôi mất tinh thần.
  Đối với bất cứ xung đột nào, bạo lực không thể là giải pháp đúng đắn, không có gì biện minh cho một cuộc chiến!
  Bóng đá SSV ULM 1846 lên án các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine về những kẻ sắc sảo nhất và kêu gọi tất cả mọi người đối phó một cách hòa bình.
  Sự cảm thông và suy nghĩ của chúng tôi là với tất cả những người đã mất mạng trong các cuộc tấn công mà gia đình và tất cả những người có nguy cơ.

  Bóng đá SSV ULM 1846 có hợp đồng tài trợ và hợp tác với R-Pharm Đức GmbH được nghỉ ngơi cho đến khi có thông báo mới. Hiệp hội và công ty đã quyết định đồng ý lẫn nhau.

  Hội đồng quản trị và quản lý bóng đá SSV ULM 1846

  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn:
  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn: